Asigurarea înţelegerii, explicării și consolidării conceptelor specifice economiei publice și a rolului acestora în asigurarea echilibrului macroeconomic.