TEHNICI ŞI METODE DE FORMULARE A DECIZIEI PUBLICE


Titular curs: Lect. Univ. Dr. Andy Constantin Leoveanu

Coordonator seminar: Lect. Univ. Dr. Andy Constantin Leoveanu

Contact: andy.leoveanu@administratiepublica.eu


Disciplina se încadrează în filosofia generală a programului de administraţie publică şi urmăreşte consolidarea cunoştinţelor referitoare la procesul decizional în organizaţiile publice. În acest sens, foloseşte teorii generale ale procesului decizional şi detaliază metodele cantitative şi calitative de identificare şi implementare a alternativelor decizionale.