Elemente de e-Administratie


Titular curs: Lect. Univ. Dr. Catalin Vrabie

Coordonator seminar: Lect. Univ. Dr. Carmen Savulescu

Contact: vcatalin@snspa.ro, catalin.vrabie@administratiepublica.eu


Tematica cursului „Elemente de IT pentru Administraţia Publică”  gravitează în jurul aplicatiilor software destinate lucrului la birou, ghişeu etc. de către actualii şi viitorii angajaţi ai Administratiei Publice românesti. El asigură, pentru studenţii din programele de zi si I.D. ale Facultăţii de Administraţie Publică, acoperirea integrală a programelor analitice, destinate aplicaţiilor de laborator, ale disciplinelor cu profil informatic.

Aplicaţiile folosite şi dezvoltate în cuprinsul acestuia pot fi regasite pe pagina de Internet: http://www.administratiepublica.eu/ecdl/manual/

Titular curs: Conf. Univ. Dr. Diana-Camelia Iancu

Conducator seminare: Asist. Univ. Dr. Alexandru Volacu

Disciplina Bazele științei politice are ca obiectiv general insușirea de catre studenți a principalelor perspective teoretice ale științei politice și cunoașterea instituțiilor politice fundamentale.  

Logica acțiunii administrative


Titular curs: Prof.univ.dr. Ani Matei

Coordonator seminar cursuri IF și titular curs ID: Lect.univ.dr. Andy Constantin Leoveanu 

Contact: ani.matei@administratiepublica.eu


Cursul se încadrează în filosofia generală a programului de administraţie publică oferind bazele ştiinţifice şi metodologice ale unei gândiri corecte pe baza cărora viitorii absolvenţi să poată exprima judecăţi de valoare valide precum şi argumente şi deducţii privind faptele şi acţiunile administrative.