Practici decizionale în administraţia publică

Lect.univ.dr. Cătălin Daniel Dumitrică

Titular curs: Lect.univ.dr. Cătălin Daniel Dumitrică

Coordonator seminar: Lect.univ.dr. Cătălin Daniel Dumitrică

Contact: cătălin.dumitrică@administratiepublica.eu


Cursul " Practici decizionale în administraţia publică" îşi propune să contribuie la înţelegerea exactă de către studenţi a principalelor metode şi tehnici decizionale ce caracterizează specificitatea procesului decizional din administraţia publică. Complexitatea procesului decizional derivă din caracterul interdisciplinar al acesteia, decizia reprezentând un atribut esenţial al procesului de conducere, fiind o componentă a sistemului social global, putând astfel îmbrăca diverse forme: managerială, politică, administrativă, economică sau juridică.

Obiectivul principal al cursului devine prin urmare acela de a contribui la dezvoltarea unui raţionament logic în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor administrative.