Administrația publică și puterea procedurilor


Titular curs: Lect.Univ. Dr. Gabriela Varia

Coordonator seminar: Lect. Univ. Dr. Gabriela Varia

Contact: gabriela.varia@administratiepublica.eu


Obiectivul general al cursului este ca studenții masteranzi să îşi însuşească cunoaşterea şi înţelegerea rolului procedurilor administrative precum şi aplicarea regulilor procedurale generale şi speciale. Urmând acest curs, masteranzii vor ajunge să cunoască atât conceptul cât şi sfera de aplicare a procedurii administrative, etapele procedurii administrative, evoluţia procedurilor administraţiei publice în România și aplicarea regulilor de procedură generale şi speciale în materia actelor şi contractelor administrative.

Managementul resurselor umane in administratia publica


Titular curs: Conf.univ.dr. Dragos Dinca

Coordonator seminar: -

Contact: dragos.dinca@administratiepublica.eu


Cursul urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

-Cunoaştere şi înţelegere sferei sectorului public si administratiei publice, precum si a elementelor teoretice privind managementul functiei publice.

-Cunoasterea categoriilor de personal din administratia publica

-Explicare şi interpretarea Statutului functionarului public si a responsabilitatilor institutionale in managementul functiei publice

-Proiectarea,  conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice privind:

  • Recrutarea, selectiea, încadrarea;
  • Motivarea;
  • Perfectionarea si pregatirea profesionala;
  • Evaluarea performantelor;
  • Conduita;
  • Cariera functionarului public
  • Stabilitatea in functia publica,
  • Comunicarea, stilul de conducere si creativitatea.

Tehnologia Informatiei in Administratia Publica
Titular curs: Lect. Univ. Dr. Catalin Vrabie

Coordonator seminar: Lect. Univ. Dr. Catalin Vrabie

Contact: vcatalin@snspa.ro, catalin.vrabie@administratiepublica.eu


Tematica cursului „Elemente de IT pentru Administraţia Publică” gravitează în jurul aplicatiilor software destinate lucrului la birou, ghişeu etc. de către actualii şi viitorii angajaţi ai Administratiei Publice românesti. Conţinut sau a fost elaborat pe baza ultimelor versiuni de software necesar aplicatiilor de birou utilizate în instituţiile europene recunoscute. El asigură, pentru studenţii masteratului PEX din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică, acoperirea integrală a programelor analitice, destinate aplicaţiilor de laborator, ale disciplinelor cu profil informatic.