Cursul aduce în atenţie relaţia dintre evoluția societății, natura cererii și abordarea conceptului Calitate. De asemenea, sunt inițiate dezbateri referitoare la dualitatea  noțiunii client/benefiar  în sectorul public și noile dimensiuni ale acestei noțiuni.Trecerea în revistă a principalelor concepte, principii şi procese ce urmează a fi studiate pe parcursul celor 14 întâlniri. Definitivarea modului în care se va realiza evaluarea finală a studenţilor.