TITLUL CURSULUI:   MANAGEMENT FINANCIAR SI BUGETAR-ANALIZA COMPARATA


Titular curs: Conf.Univ. Dr.MARIA COSTACHE

Coordonator seminar: Conf.Univ. Dr.MARIA COSTACHE

Contact: maria.costache@administratiepublica.eu:


Descrierea  cursului:

Scopul acestui curs constă în familiarizarea studenţiilor cu aspectele teoretice şi practice ale

economiei publice, precum şi cu aspectele teoriei finanţelor şi bugetelor publice. Acest domeniu este

specific mediului organizaţilor publice şi reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale unui

manager public în activitatea sa. Prin acest curs se urmăreşte dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe detaliate despre economia publică, teoria şi politica bugetară, metodele de elaborare a bugetului, sistemele fiscale. Nu în ultimul rând, cursul va urmări şi dobândirea de către studenţi a unor abilităţi în aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea unor studii de caz şi analize situaţionale.

Prezentarea conceptelor, a diferitelor abordări, metodologii şi instrumente ale managementului financiar şi bugetar pentru asigurarea şi dezvoltarea activităţilor operative şi strategice ale  structurilor administraţiei publice, pentru dezvoltarea locală, regională şi naţională a administraţiei publice.

Abordarea comparativă  a conceptelor, componentelor şi instrumentelor managementului financiar şi bugetar, a diverselor surse şi resurse  de finanţare din instrumente/fonduri structurale sau alte surse, în scopul asigurării şi utilizării eficiente a  acestora, a avantajelor şi dezavantajelor, a efectelor şi rezultatelor scontate, a aplicării şi utilizării cu succes în practica şi realitatea publică