DREPTUL INTERNAŢIONAL AL MIGRAŢIEI


Titular curs: Conf. Univ. Dr. Mădălina Cocoşatu

Coordonator seminar: Conf.Univ. Dr. Mădălina Cocoşatu

Contact: madalina.cocosatu@administratiepublica.eu


POLITICI PUBLICE COMPARATE


Titular curs: Lect.Univ. Dr. Cristina Elena NICOLESCU

Coordonator seminar: Lect.Univ. Dr. Cristina Elena NICOLESCU

Contact: cristina.nicolescu@administratiepublica.eu


Obiectivul general al cursului constă în perfecţionarea studenţilor-masteranzi în aria de studiu a politicilor publice comparate (PPC)în domeniul interdisciplinar al ştiinţelor administrative, prin aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor profesionale şi de cercetare necesare şi care să le asigure expertiza în cadrul acestui câmp disciplinar.

În acest context, PPC asigură masteranzilor formarea academică avansată și specializată care le permite completarea și îmbunătățirea experienței proprii de lucru necesară evaluării din perspectivă comparativă (sincronică sau diacronică) a politicilor publice în diferite sisteme politico-administrative.