Cursul aduce în atenţie relaţia dintre evoluția societății, natura cererii și abordarea conceptului Calitate. De asemenea, sunt inițiate dezbateri referitoare la dualitatea  noțiunii client/benefiar  în sectorul public și noile dimensiuni ale acestei noțiuni.Trecerea în revistă a principalelor concepte, principii şi procese ce urmează a fi studiate pe parcursul celor 14 întâlniri. Definitivarea modului în care se va realiza evaluarea finală a studenţilor.

Bazele sectorului public


Titular curs: Prof. univ. dr. Ani Matei

Coordonator seminar: Lect. univ. dr. Corina-Georgiana Antonovici

Contact: ani.matei@administratiepublica.eu


O preocupare importantă, regăsită atât la teoreticieni, cât și practicieni din economie, este delimitarea clară a conținutului sectorului public. Conceptul de sector public aparține sferei interdisciplinarității, iar utilizarea lui în sensuri mai restrânse folosește la realizarea unor anumite analize și studii sociale sectoriale.

Cursul Bazele sectorului public are ca și obiectiv general cunoaşterea şi înţelegerea de către masteranzi a teoriilor sectorului public, a principiilor de organizare și funcționare a serviciilor publice, a relației de condiționare în funcționarea sectorului public între dimensiunile economică, birocratică, autoritară, repartizare și alocare de resurse și sectorul public și aplicabilitatea noului management public în reforma sectorului public.

ORGANIZAȚIA PUBLICĂ ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


Titular curs: Dr. Carmen Săvulescu

Coordonator seminar: Dr. Carmen Săvulescu

Contact: carmen.savulescu@administratiepublica.eu


Cursul vizează să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor  în domeniul managementului resurselor umane şi al funcţiei publice, punând accent pe elementele specifice carierei în funcţia publică.

Obiectivele specifice se referă la:

  • Cunoaşterea şi înţelegerea sferei sectorului public si administratiei publice, precum şi a elementelor teoretice privind managementul resurselor umane. Cunoasterea categoriilor de personal din administraţia publică
  • Cunoaşterea elementelor specifice managementului carierei în funcţia publică
  • Explicarea şi interpretarea Statutului functionarului public si a responsabilitatilor instituţionale în managementul funcţiei publice
  • Cunoaşterea şi înţelegerea managementului performanţei în sectorul public

DREPT ADMINISTRATIV AL BUNURILOR


Titular curs: Prof. Univ. Dr. Emil Bălan

Coordonator seminar: Lect.Univ. Dr. Marius Văcărelu

Contact: emil.balan@administratiepublica.eu


Obiectivul principal al disciplinei este fundamentarea unei culturi juridico-administrative asupra resurselor publice și a mecanismelor legale de utilizare.Cursul urmărește ca studenții să își însușească cunoștințele din domeniul dreptului administrativ al bunurilor, în strânsă conexiune cu cele din domeniul celorlalte ramuri ale dreptului public. Cursul are și o dimensiune practică, studenții urmând să realizeze rezolvarea unor spețe și să comenteze dispozițiile unor legi din domeniu.