CUPRINS

 

Capitolul 1. Concepte generale

Capitolul 1.1. Tipuri de calculatoare

Capitolul 1.2. Partile principale ale PC-ului

Capitolul 1.3. Performantele calculatorului

 

Capitolul 2. Hardware

Capitolul 2.1. Unitatea centrala de procesare

Capitolul 2.2. Memoria

Capitolul 2.3. Dispozitive de intrare

Capitolul 2.4. Dispozitive de iesire

Capitolul 2.5. Disozitive de intrare/iesire

Capitolul 2.6. Dispozitive de stocare a informatiei

 

Capitolul 3. Software

Capitolul 3.1. Date, Informatie, Cunostinte

Capitolul 3.2. Tipuri de software

Capitolul 3.3. Operarea cu sisteme software

Capitolul 3.4. Aplicatii software

Capitolul 3.5. GUI

Capitolul 3.6. Dezvoltarea sistemelor

 

Capitolul 4. Sisteme informatice

Capitolul 4.1. Sisteme si organizatii

Capitolul 4.2. Sisteme, subsisteme

Capitolul 4.3. Adaptabilitate, timp de reactie, reactie inversa, homeostaza

 

Capitolul 5. Retele de informatii

Capitolul 5.1. LAN si WAN

Capitolul 5.2. Intranet, Extranet

Capitolul 5.3. Internet

Capitolul 5.4. Reteaua telefonica si calculatoarele

 

Capitolul 6. Calculatoarele in activitatea zilnica

Capitolul 6.1. Calculatoarele in activitatea zilnica

Capitolul 6.2. Lumea electronica

 

Capitolul 7. Sanatatea si siguranta, mediul inconjurator

Capitolul 7.1. Ergonomia

Capitolul 7.2. Aspecte legate de sanatate

Capitolul 7.3. Precautii

Capitolul 7.4. Mediul de lucru

 

Capitolul 8.Securitate

Capitolul 8.1. Securitatea informatiei

Capitolul 8.2. Virusii informatici

 

Capitolul 9. Copyright si legislatie

Capitolul 9.1. Copyright

Capitolul 9.2. Legislatia privind dreptul de copyright

 

Biblografie

ANALIZA POLITICILOR PUBLICE


Titular curs: Lect.Univ. Dr. Cristina Elena NICOLESCU

Coordonator seminar: Lect.Univ. Dr. Cristina Elena NICOLESCU

Contact: cristina.nicolescu@administratiepublica.eu


Obiectivul general al cursului constă în perfecţionarea studenţilor-masteranzi în aria de studiu a analizei politicilor publice (APP), în domeniul interdisciplinar al ştiinţelor administrative, prin aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor profesionale şi de cercetare necesare şi care să le asigure expertiza în cadrul acestui câmp disciplinar.

În acest context, APP asigură masteranzilor formarea academică avansată și specializată care le permite completarea și îmbunătățirea experienței proprii de lucru, prin dezvoltarea de cunoștințe, deprinderi și atitudini necesare analizei problemele publice și modului de soluționare a acestora (înțelegerea procesului politicilor publice), având ca finalitate îmbunătăţirea cadrului legal şi aplicativ al executării politicilor publice din România.

MARKETING PUBLIC


Titular curs: Prof. Univ. Dr. Adriana GRIGORESCU

Coordonator seminar: Prof. Univ. Dr. Adriana GRIGORESCU

Contact: adriana.grigorescu@administratiepublica.eu


Cursul de marketing public îşi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile fundamentale de maketing şi modul în care acestea se aplică în scetorul public. Formă de conectare a instituţiei cu mediul său, marketingul are un caracter integrator care presupune existenţa unui bagaj de cunoştinţe din diverse domenii şi capacitatea de abordare integrată a problematicii.

Comunicarea cu cetăţenii şi dezvoltarea spiritului participativ activ la viaţa comunităţii este un obiectiv principal al specialiştilor de marketing din sectorul public. Informarea şi creşterea încrederii ăn instituţiile publice prin răspunsul acestora la aşteptările cetăţenilor reprezintă o a doua coordonată prioritară de acţiune.

Principii și tactici de negociere


Titular curs: Conf. Univ. Dr. Aurel Mircea Nita

Coordonator seminar: Conf. Univ. Dr. Aurel Mircea Nita

Contact: aurel-mircea.nita@administratiepublica.eu


    • În administraţia publică există multe situaţii în care se negociază diferite disfuncţionalităţi, conflicte, crize, interese sau nevoi-mărirea salariilor, nevoi de achiziţionare a unor servicii sau produse etc. Pentru a rezolva aceste probleme, angajatul trebuie să cunoască fundamentele unui act procesual-sistemic de comunicare, tipurile de comunicare, importanţa modului de elaborare a unui mesaj astfel încât impactul asupra audienţei să fie maxim, reprezentarea mentală a emiţătorului şi receptorului, actorii implicaţi şi rolurile duale posibile, importanţa alegerii unui canal de comunicare, atitudinile şi comportamentele bazate pe empatie, barierele şi erorile de comunicare, un model minimal al comunicării procesuale. Plecând de la comunicare şi definind pe scurt negocierea, ca o formă de comunicare specifică alături de alte definiţii şi concepte, cursul tratează importanţa NADEI-Nevoi, Dorinţe, Aşteptări, Aspiraţii, împreună cu  existenţa intereselor părţilor. Astfel, actorii unei negocieri trebuie să cunoască elementele care definesc puterea de negociere,  matricea tipurilor de negociere din perspectiva principiului primeşte-pierde, strategiile, tacticile şi tehnicile de negociere, algoritmul umei negociere. Lucrarea are multe exemple care se referă la aspectul practic al unei negocieri. Dacă la situaţiile de mai sus adăugăm şi reglementările tehnice privind achiziţiile publice, rezultă cât de importante sunt aspectele negocierii în administraţia publică.