MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC


Titular curs: Conf. Univ. Dr. Maria - Andrada GEORGESCU

Coordonator seminar: Conf. Univ. Dr. Maria - Andrada GEORGESCU

Contact: maria-andrada.georgescu@administratiepublica.eu


Cursul se adresează celor care doresc să aibă cunoştinţe de nivel superior în ceea ce priveşte managementul financiar public, punând accent pe aspectele relevante ale managementului financiar şi a modului în care el se poate aplica în sectorul public. Cursul prezintă, în primul rând, mecanismul financiar de funcţionare al comunităţilor locale, diferenţele care există între nivelul central şi cel local de administrare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Cursul continuă cu prezentarea teoriei şi practicii bugetare locale, încercând să clarifice delimitările conceptuale şi limitele existente în legătură cu aceste noţiuni. Cursul se finalizează cu prezentarea instrumentelor de management financiar şi a analizei financiare a entităţilor publice, dezvoltând abilităţile necesare pentru identificarea şi utilizarea diferitelor instrumente de management financiar, precum şi a indicatorilor specifici analizei situaţiilor financiare publice. Conectarea dintre teorie şi practică se realizează prin efectuarea de aplicaţii practice şi prezentarea unor studii de caz.

QUALITY MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR


Titular curs: Prof. Univ. Dr. Luminita-Gabriela Popescu

Coordonator seminar: Asist. Univ. Dr. Tatiana-Camelia Dogaru

Contact: luminita.popescu@administratiepublica.eu


Cursul de Quality Management in Public sector este focalizat asupra demersului strategic al calității desfășurat la nivelul organizațiilor din sectorul public. Aportul semnificativ al acestui demers în realizarea  unui important profit pentru societate reprezintă un argument suficient de puternic în favoarea cunoașterii și înțelegerii principalelor concepte și modele dezvoltate de managementul calității.  Cursul prezintă aspectele referitoare la  rolul și importanta managementului calității care se reflecă în reorientarea  modului  de gândire şi, în consecinţă, a felului în care sunt făcute lucrurile, perspectivă care implică o adevărată reinventare a organizaţiei, prin reproiectarea proceselor, structurii organizaţionale, stilului de management,  comportamentelor manageriale,  sistemului de evaluare şi de acordare a recompenselor ca şi recrearea modului de abordare a relaţiilor cu utilizatorii, cu partenerii externi, cu celelate entităţi.

Resurse strategice de finanţare a sectorului public


Titular curs: Conf.Univ. Dr. Dragoş Jaliu

Coordonator seminar: Dr. Mihaela Tucă

Contact: mihaela.tuca@administratiepublica.eu


Disciplina "Resurse strategice de finanţare a sectorului public" este o disciplină obligatorie din cadrul programului de master Managementul Sectorului Public. Principalele aspecte de avut în vedere în studierea acestei discipline vizează înţelegerea mecanismelor prin care autorităţile administraţiei publice locale şi centrale din România pot accesa sursele de finanţare europene şi cum pot gestiona cu succes implementarea de proiecte.