ORGANIZAȚIA PUBLICĂ ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


Titular curs: Dr. Carmen Săvulescu

Coordonator seminar: Dr. Carmen Săvulescu

Contact: carmen.savulescu@administratiepublica.eu


Cursul vizează să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor  în domeniul managementului resurselor umane şi al funcţiei publice, punând accent pe elementele specifice carierei în funcţia publică.

Obiectivele specifice se referă la:

  • Cunoaşterea şi înţelegerea sferei sectorului public si administratiei publice, precum şi a elementelor teoretice privind managementul resurselor umane. Cunoasterea categoriilor de personal din administraţia publică
  • Cunoaşterea elementelor specifice managementului carierei în funcţia publică
  • Explicarea şi interpretarea Statutului functionarului public si a responsabilitatilor instituţionale în managementul funcţiei publice
  • Cunoaşterea şi înţelegerea managementului performanţei în sectorul public