Cursul oferă informațiile esențiale pentru utilizarea platformei Moodle (www.apcampus.ro) de către studenți.